Portada: El cinema a l’ombra de l’Eix del mal

El 29 de gener del 2002, George W. Bush va fer servir per primer cop l’expressió “Axis of evil” (Eix del mal) per referir-se a un conjunt de països: Iran, Iraq i Corea del Nord, així com Líbia, Síria i Cuba, en segon terme. D’aquesta manera partia de la construcció d’una polarització del Bé (l’Estat) contra el Mal (els terroristes o enemics d’Estat), que ajudaria a justificar la farsa de la invasió de l’Iraq l’any 2003. És per això que aquesta expressió ha esdevingut un punt d’inflexió ineludible per entendre el funcionament de la geopolítica fins a l’actualitat, i de retruc la indústria cinematogràfica.

Pròximament, en la nostra primera cobertura, tractarem dos films que representen l’anvers i el revers de l’hegemonia actual i que aportaran una mirada panoràmica d’un motiu transcendental per a la comunitat occidental: el terrorisme.

Torna rompent amb un nou model periodístic

A finals del 2016, rompent va néixer com un lloc web de periodisme cultural que apostava per l’anàlisi des d’una perspectiva històrica de qualsevol tipus d’obra artística. Els nostres textos, lluny de la ressenya curta i les impressions a curt termini, traçaven panoràmiques orgàniques amb què entendre l’obra escollida en el moviment on s’emmarca i, per consegüent, en el recorregut personal del seu autor.

Ara bé, pocs mesos després de la seva obertura vam constatar que el model periodístic no s’adequava als nostres propòsits i no ens oferia una veu pròpia; és per això que vam decidir trobar-ne un altre més idoni. I un cop descobert el nou model, la diferència entre ambdós és evident: en comptes d’analitzar qualsevol obra per separat –i posar l’article en comú amb els altres membres de la redacció en darrera instància, abans de la publicació–, les cobertures es faran en conjunt, tot configurant una redacció unitària, que es bolcarà en un estudi comú dividit en varies peces interconnectades: editorial, primera plana, anàlisi i entrevista. De manera que tot el conglomerat contindrà dues característiques clau: d’una banda, la diversitat de punts de vista, i d’altra banda, la hipertextualitat del text, cosa que permet jerarquitzar la informació i així facilitar la lectura segons el grau d’interès i de comprensió.

Tots els redactors decidiran per consens quina serà la pròxima cobertura a partir d’un paràmetre ineludible: l’obra –o el conjunt d’obres– que analitzarem ha de tenir una rellevància i una actualitat clares que li permetin encetar una tendència o exercir una influència en l’àmbit polític, artístic o cultural pel tractament d’un aspecte narratiu o plàstic. La nostra cobertura composarà un marc teòric amb què seguir l’evolució d’aquesta tendència al llarg del temps; vet aquí el propòsit de la secció anomenada seguiment.

rompent torna renovat; i el nou model periodístic s’acompanya d’un nou disseny que prendrà sentit molt aviat, quan es publiqui la primera cobertura. Si voleu més informació sobre aquesta nova etapa, podeu escriure’ns aquí.