Sobre nosaltres

Entendre una obra d’art significa copsar la seva transcendència en relació amb el recorregut espai-temporal del motiu que tracta. Per fer-ho cal detectar en què s’ha diferenciat de les línies hegemòniques, perquè les diferències respecte la norma o l’assumpció inconscient d’aquesta poden convertir la peça en una crisi de la representació meritòria d’un anàlisi que constati la trencadissa.

rompent parteix d’aquesta premissa a la recerca de la comprensió històrica i política de l’actualitat cultural. El nostre lema, framing cultural, descriu la necessitat d’entendre quin és el marc conceptual que s’instal·la a l’imaginari de la ciutadania a través de les obres. A fi d’aconseguir-ho, aquestes deixen de ser pensades de forma aïllada per veure’s incloses i pensades dins del marc històric o polític al qual pertanyen de manera més o menys velada.

Per tal de composar les nostres cobertures en aquest sentit, aquest web ha configurat una redacció unitària que, en comptes d’analitzar un motiu per separat, es bolca en un estudi en comú dividit en vàries peces interconnectades: editorial, primera plana, anàlisi i entrevista. Cada cobertura, a més, disposa d’una secció addicional, anomenada seguiment, amb què seguir la seva evolució a través de l’actualitat.